Autor: Jurekk2

Zamek Książ …

Zamek Książ ( www.ksiaz.walbrzych.pl ) -stanowi jeden z największych zamków zarówno w Polsce, jak i w Europie. Jest zdecydowanie największym zamkiem na Dolnym Śląsku. Na jego wyjątkowość wpływa między innymi niezwykłe położenie – zbudowany został na urwistym cyplu skalnym na wysokości 395 m n.p.m., a otaczająca go kotlina porośnięta jest gęstym lasem. Zamek posiada ponad 400 pomieszczeń, łącząc w sobie różne style architektoniczne. Nic więc dziwnego, że określany był niegdyś mianem „Perły Śląska”.

 

Pałac WOJANÓW …

Pałac WOJANÓW ( www.palac-wojanow.pl ) przepiękna neogotycka perełka Dolnego Śląska – Powstał na miejscu zabudowań XIII-wiecznych, w XVII stuleciu. Na pałacowy kompleks składają się, oprócz pałacu w stylu neogotyku angielskiego, także stajnia, murowana stodoła i oficyna mieszkalna z XIX w. Pałac ma trzy kondygnacje na rzucie prostokąta z okazałymi wieżami w każdym z narożników. Podobnie, jak inne tego typu majątki, również pałac w Wojanowie był wielokrotnie przebudowywany i przechodził z rąk do rąk.

 

Widzę CIĘ …

Widzę CIĘ swoimi SZEROKO otwartymi oczami. Piskle puchacza zwyczajnego, prawdopodobnie największej sowy świata, rozmiarami dorównuje mu jedynie puchacz japoński. Gatunek chroniony; wymieniony w Polskiej czerwonej księdze zwierząt jako bliski zagrożenia, i w Dyrektywie ptasiej; zagrożony wycinaniem starodrzewi i niepokojeniem w ostojach (np. przez turystykę górską)